فلوچارت بارگذاری مبحث ششم ۱۳۹۸ (آزمون محاسبات) ارسال پستی

۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۲۱,۰۰۰ تومان

فروشنده : ایست عمران

محصول حاضر جزوه چاپی فلوچارت بارگذاری آزمون محاسبات (مبحث ششم 1398) از فلوچارت‌های آزمون محاسبات عمران برای افزایش سرعت تست زنی در آزمون محاسبات نظام مهندسی بصورت جداگانه بوده، که بصورت انتخابی چاپ رنگی یا چاپ سیاه و سفید قابل تهیه صرفا بصورت پستی می‌باشد.


 • تعداد صفحات محصول 83 صفحه
پاک کردن
شناسه : flowchart-mohasebat-m6-98 دسته بندی ها: ,

فلوچارت بارگذاری آزمون نظام مهندسی محاسبات | بارگذاری ۱۳۹۸

پیشنمایش:

فلوچارت بارگذاری آزمون محاسبات

فلوچارت بارگذاری آزمون محاسبات

فلوچارت بارگذاری آزمون محاسبات 1398 مبحث ششم

فلوچارت بارگذاری آزمون محاسبات ۱۳۹۸

فلوچارت بارگذاری آزمون محاسبات

فلوچارت بارگذاری آزمون محاسبات

احساس نیاز به تهیه ی فلوچارتی جامع که دربرگیرنده همه نکات ضروری آیین نامه بوده و برای استفاده در آزمون محاسبات نظام مهندسی ساختمان باشد، در بین داوطلبان آزمون محاسبات، مشهود بود که همین امر باعث شد تا همت گماریم و با مطالعات گسترده در بین مباحث مقررات ملی ساختمان و کتب مرجع و همچنین سوالات متنوع آزمون های محاسبات برگزار شده، این مجموعه را گرد آوریم. دراین فلوچارت روند محاسبات به صورت مرحله ای، همراه با نکات ضروری، عنوان شده است تا داوطلبان محترم از سردرگمی در منابع متعدد موجود، رهایی یافته و در زمان بهینه به پاسخ صحیح دست یابند.

مزایای فلوچارت های آزمون محاسبات:

روند عنوان مطالب در تمامی فلوچارتها یک ساختار کلی را در پیش می گیرد؛ به طوری که در ابتدای هر فصل چشم اندازی کلی  از موضوعات موجود در آن فصل، دسته بندی شده است تا ذهن داوطلب روند محاسبات را تحلیل کند.

موضوعات به صورت مرحله ای و شاخه ای عنوان شده، تا تمامی روند شروط طراحی، اصل طراحی و کنترل های لازم برای موضوع مورد نظر انجام شود. در لابلای هر موضوع نکات با شمایی مشخص در جای خود آورده شده تا از دید داوطلب پنهان نماند.

روان بودن موضوعات و استفاده از اشکال برای معرفی بعضی از پارامترها و مفاهیم و ترسیم جداول کاربردی جهت رسیدن به پاسخ در زمان بهینه تر  و عنوان بندهای آیین نامه در بسیاری از قسمت های فلوچارت، شرط اصلی ما برای تنظیم مطالب بوده تا داوطلب با ذهنی مطمئن و آسوده به حل تست ها بپردازد.

سعی بر آن شده تا بیشتر مطالب آیین نامه ها که مورد سوال در آزمون محاسبات قرار می گیرند، در این فلوچارت ها به طور صحیح جانمایی شده و حتی موضوعات پراکنده در کتب مختلف، در یک بخش جمع شوند.

 افزایش سرعت تست زنی در آزمون محاسبات نظام مهندسی

علاوه بر آن، از یک طرف پراکندگی موضوعات در مباحث مقررات ملی و منابع موجود از موسسات مختلف و از طرفی دیگر اشتباه در پیداکردن سرفصل مربوطه، برای داوطلبان منجر به از دست دادن زمان یا رسیدن به پاسخ اشتباه می شد؛ سعی ما دراین مجموعه بر جمع آوری  تمامی بخش های پراکنده مباحث و منابع در سرفصل های مربوطه بوده است. برای مثال موضوع دیوار یا خمش، برش با شکل پذیری های معمولی، متوسط و زیاد، در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان در چند قسمت آورده شده که خود باعث به اشتباه افتادن داوطلبان عزیز می شد.

دقت در چینش مطالب و استفاده از اشکال برای تفهیم بهتر و روان بودن موضوعات از دغدغه های اصلی ما برای به موفقیت رسیدن استفاده کنندگان از این مجموعه بوده است. موضوعات به صورت مرحله ای و شاخه ای عنوان شده، تا تمامی شروط طراحی، اصل طراحی و کنترل های لازم برای موضوع مورد نظر انجام شود.

استفاده از جداول کاربردی برای بدست آوردن سریع و دقیق بعضی از پارامترها از دیگر مزایای این فلوچارت ها به حساب آمده که باعث ذخیره ی زمان و جلوگیری از به اشتباه افتادن داوطلبان  در جلسه ی آزمون می شود.

روند عنوان مطالب در تمامی فلوچارت ها یک ساختار کلی را در پیش می گیرد؛ به طوری که در ابتدای هر فصل چشم اندازی کلی از موضوعات موجود در آن فصل، دسته بندی شده، تا ذهن داوطلب روند محاسبات را تحلیل کند.


فهرست فلوچارت مبحث ششم ۱۳۹۸

 • فصل اول: ترکیب بارها
 • بارهای وارد بر سازه ……………………………………………………۵
 • ترکیب بارهای روش ضرایب بار و مقاومت ………………….۶
 • ترکیب بارهای روش تنش مجاز یا مقاومت مجاز ………۷
 • ترکیب بارهای حوادث غیر عادی ……………………………….۹
 • ترکیب بارهای مقاومت سازه و اجزاء آن …………………….۹
 • ترکیب بارهای تغییر شکل قائم ………………………………….۱۰
 • ترکیب بارهای تغییر مکان جانبی نسبی …………………….۱۰
 • ترکیب بار تغییر مکان ناشی از بارهای خود کرنشی ….۱۰
 • فصل دوم: بار مرده – بارهای خاک و فشار
 •  هیدرواستاتیکی
 • سطح بارگیر اعضا ………………………………………………………..۱۲
 • بار مرده ………………………………………………………………………. ۱۳
 • جدول جرم مخصوص مواد ………………………………………….۱۴
 • جدول جرم واحد حجم مصالح و اجزاء ساختمان ……….۱۶
 • بار خاک و فشار هیدرو استاتیکی ………………………………..۲۰
 • فصل سوم: بار زنده
 • بار زنده تیغه ها ……………………………………………………………۲۲
 • بار معادل تیغه بندی …………………………………………………..۲۲
 • نا مناسب ترین وضع بارگذاری ……………………………………۲۳
 • کاهش بار زنده طبقات ……………………………………………….۲۴
 • کاهش بار زنده بام ………………………………………………………۲۵
 • بار زنده متمرکز کف ها ……………………………………………….۲۵
 • بار وارد بر سیستم نرده و جان پناه ………………………………۲۶
 • بار وارد بر میله دستگیره …………………………………………….۲۶
 • سیستم جان پناه پارکینگ …………………………………………۲۶
 • نردبان ثابت …………………………………………………………………۲۶
 • بار زنده نامشخص ……………………………………………………….۲۶
 • آویزهای کششی نگهدارنده کف ها ……………………………..۲۷
 • سازه نگهدارنده ماشین آلات …………………………………….  ۲۷
 • سازه نگهدارنده آسانسور ……………………………………………..۲۷
 • بار جراثقال ………………………………………………………………….۲۷
 • جدول حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت و بار
 • زنده متمرکز کف ها ……………………………………………………۲۸
 • فصل چهارم: بار سیل
 • تعاریف ………………………………………………………………………..۳۳
 • الزامات طراحی ……………………………………………………………۳۴
 • بار طراحی دیوار فروریزشی …………………………………………۳۴
 • بارهای ناشی از سیل …………………………………………………..۳۴
 • ضریب اطمینان در مقابل لغزش و واژگونی …………………۳۵
 • فصل پنجم: بار برف
 • بار برف بام …………………………………………………………………..۳۷
 • بار برف مبنا ………………………………………………………………..۳۷
 • ضریب شرایط دمایی  …………………………………………….۳۸
 • ضریب برف گیری  …………………………………………………۳۹
 • ضریب اهمیت برف  …………………………………………………۴۰
 • ضریب شیب  ………………………………………………………….۴۲
 • بار متوازن و نامتوازن بام های شیب دار ………………………۴۳
 • بار متوازن و نامتوازن بام های قوسی …………………………..۴۴
 • بار متوازن و نامتوازن بام های دندانه دار و کنگره ای و
 • تاوه چین دار ……………………………………………………………….۴۶
 • گنبدها ………………………………………………………………………..۴۶
 • نامناسب ترین وضع بارگذاری …………………………………….۴۶
 • بار انباشتگی بام های پله ای (سقف با دو کد ارتفاعی) ۴۷
 • بار انباشتگی با م های پایین تر در ساختمان مجاور …..۴۹
 • بار انباشتگی با اثر خرپشته و دست انداز روی بام  ……….۵۰
 • بار برف لفزنده  ……………………………………………………………۵۱
 • سربار باران بر برف ………………………………………………………۵۲
 • نا پایداری برکه ای و انباشتگی آب ……………………………..۵۲
 • احداث بام ساختمان جدید در کنار ساختمان موجود۵۲
 • فصل ششم: بار باران و بار یخ
 • بار باران ……………………………………………………………………….۵۴
 • بار یخ ………………………………………………………………………….. ۵۵
 • فصل هفتم: بار باد
 • نحوه اعمال بار باد ……………………………………………………..۵۹
 • روش های محاسبه بار باد …………………………………………..۵۹
 • دسته بندی ساختمان ها ……………………………………………۵۹
 • تعیین روش محاسبه بار باد …………………………………………۶۰
 • فشار باد بر سازه های ساختمانی ………………………………..۶۱
 • پارامترهای  در محاسبه بار باد ……………………….۶۱
 • جدول سرعت و فشار مبنای باد …………………………………۶۳
 • ضریب اثر تغییر سرعت  ………………………………………..۶۸
 • ارتفاع مبنای باد  …………………………………………………….۶۹
 • ضریب پستی و بلندی زمین  …………………………………۷۰
 • ضریب هم راستایی باد  …………………………………………۷۱
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های بلند مرتبه
 •  در محاسبه سازه های ساختمانی …………………………….. ۷۲
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های کوتاه مرتبه
 •  در محاسبه سازه های ساختمانی ……………………………..۷۳
 • بارگذاری بخشی در سازه های ساختمانی …………………..۷۵
 • کنترل های بار باد در سازه های ساختمانی ……………….۷۵
 • فشار باد بر اجزاء و پوشش نما ……………………………………..۷۶
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های بلند مرتبه
 •  در محاسبه اجزاء و پوشش نما ………………………………….۷۶
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های کوتاه مرتبه
 •  در محاسبه اجزاء و پوشش نما ………………………………….۷۷
 • ضریب ترکیبی  در ساختمان های با بام پله ای
 •  در محاسبه اجزاء و پوشش نما …………………………………. ۸۳

 

۵/۵ (۱ Review)

اطلاعات بیشتر

تهیه کننده

مهندس مصطفی مهدی, مهندس وحید عسگری

تعداد صفحه

83

قطع

A4

کیفیت چاپ

رنگی, سیاه و سفید

نوع چاپ

چاپ رنگی, چاپ سیاه و سفید

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “فلوچارت بارگذاری مبحث ششم ۱۳۹۸ (آزمون محاسبات) ارسال پستی” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: ایست عمران
 • فروشنده: east_computation
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

فلوچارت بارگذاری مبحث ششم 1398 (آزمون محاسبات) ارسال پستی

فلوچارت بارگذاری مبحث ششم 1398 (آزمون محاسبات) ارسال پستی

۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید