این محصولات دوره‎ های مجازی به صورت فیلم اشتراک ‎گذاری “جلسه به جلسه” و دانلودی می‌باشند (کلاس آنلاین نیست)، فیلم آموزشی کامل مباحث مقررات ملی ضبط شده در دسته بندی فیلم مباحث مقررات ملی است.

منو اصلی