فیلم آموزشی طراحی پیشرفته سازه‌های فولادی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

محصول حاضر فیلم آموزشی طراحی پیشرفته سازه‌های فولادی می‌باشد. توسط فروشگاه سازه پلاس برای خرید پستی ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر و سرفصل‌ها در پایین صفحه قابل مشاهده است.

شناسه : Blue دسته‌بندی:

دوره طراحی سازه‌های فولادی پیشرفته

دوره طراحی سازه‌ای فولادی پیشرفته یکی از جذاب ترین دوره‌های موجود در زمینه سازه‌های فولادی می‌باشد زیرا با توجه به نیاز کشور و سازه های در حال ساخت و توسعه در ایران از چندین نوع سیستم سازه ای در این پکیج آموزشی استفاده شده است.

سیستم های مهاربندی همگرای ویژه و واگرای ویژه ، سیستم دیوار برشی بتنی در سازه های فولادی و طراحی مقطع نیمه مختلط و همچنین طراحی سقف عرشه فولادی با تمامی کنترل های لازم مانند خیز و ارتعاش و … باعث شده این آموزش نسبت به سایر آموزش ها در این زمینه دارای ویژگی منحصر به فردی باشد

در این پکیج تنها به طراحی و خروجی های تحلیل و طراحی سازه بسنده نشده؛ بلکه وارد دنیای کنترل های آیین نامه ای میشود و در صدد کشف راز پیدایش این کنترل ها برآمده است بطوری که حدود ۲ ساعت از زمان این آموزش صرف یافتن چرایی کنترل زلزله تشدید یافته و یافتن المان های شکل پذیر و تفکیک آن با المان های غیر شکل پذیر ساز های فولادی شده است

بعد از دیدن آموزش و تکمیل آن، شما برای انجام دادن تمام عملیات سازه ای دلیل تخصصی و علمی در دست دارید و میتوانید از پیچیده ترین طرح های فولادی خود دفاع نمایید.

محتوای دوره

 1. معرفی پلان دو پروژه ۱۵ طبقه و ۱۲ طبقه
 2. تفسیر پلان و چیدمان مهاربند های همگرا و واگرا
 3. انتخاب مقاطع و کنترل فشردگی از نوع متوسط و ویژه
 4. تفسیر عملکرد سیستم واگرای ویژه و همگرای ویژه
 5. تشریح مفهوم کمانش پیچشی جانبی در تیرها طبق AISC و مبحث دهم ویرایش ۱۳۹۸
 6. معرفی کنترل جدید آیین نامه تحت عنوان “کنترل زلزله محدود شده به ظرفیت” و اعمال آن در پروژه
 7. تفسیر کنترل زلزله تشدید یافته و کنترل ۲۰-۵۰ در سیستم دوگانه ACI2014  و AISC2016
 8. طراحی و مدلسازی پروژه دوم با دیوار برشی
 9. تشریح کلیه نکات مربوط به این سیستم طبق آیین نامه

پیشنمایش:


ریز سرفصل‌های پکیج پیشرفته فولادی:

پروژه یک

 • قسمت اول: بررسی پلان و محاسبه ضخامت مورد نیاز دال بتنی (۵۲ دقیقه)
 • قسمت دوم: محاسبه بارهای وارده خطی و تکمیل جدول بارگذاری خطی و راه پله (۵۷ دقیقه)
 • قسمت سوم: طراحی شمشیری راه پله و تکمیل جدول بارگذاری سطحی و بارقائم زلزله (۷۰ دقیقه)
 • قسمت چهارم: محاسبه انواع باربرف (۵۴ دقیقه)
 • قسمت پنجم: محاسبه بار باد (۵۱ دقیقه)
 • قسمت ششم: شروع مدلسازی و توضیحاتی برای انتخاب سیستم باربر جانبی (۶۳ دقیقه)
 • قسمت هفتم: معرفی مصالح، کنترل فشردگی لرزه ای و آموزش ساخت مقاطع باکس (۷۵ دقیقه)
 • قسمت هشتم: کنترل فشردگی لرزه ای متوسط و ویژه مقاطع (۵۲ دقیقه)
 • قسمت نهم: معرفی مقاطع سازه متناسب با نیاز پروژه (۵۲ دقیقه)
 • قسمت دهم: بحث تفسیری مربوط به جانمایی مهاربند واگرا و همگرا طبق پلان معماری (۵۸ دقیقه)
 • قسمت یازدهم: طرح دستی سقف کامپوزیت (۵۹ دقیقه)
 • قسمت دوازدهم: مدلسازی کامل پروژه ۱۵ طبقه (۷۷ دقیقه)
 • قسمت سیزدهم: انتخاب طول تیر پیوند و کنترل دستی لینک پیوند جهت دستیابی به شکل پذیری بالاتر (۸۲ دقیقه)
 • قسمت چهاردهم: محاسبات مربوط به ضریب زلزله و… (۷۰ دقیقه)
 • قسمت پانزدهم: معرفی زلزله دینامیکی و نکات مهم مربوط به آن و معرفی ترکیبات سازه فولادی (۶۳ دقیقه)
 • قسمت شانزدهم: تعریف و تکمیل ترکیبات بارگذاری بهمراه تفسیر نیرو های فرضی و خاص رو سازه های فولادی (۷۶ دقیقه)
 • قسمت هفدهم: بارگذاری روی مدل (۷۶ دقیقه)
 • قسمت هجدهم: تکمیل بارگذاری و اصلاحات لازم روی مدل  (۶۳ دقیقه)
 • قسمت نوزدهم: تحلیل سازه و کنترل های دریفت و  پیچش و همپایه سازی (۶۶ دقیقه)
 • قسمت بیستم: تنظیمات طراحی و نکات مهم در خصوص اتکا پیچشی جانبی تیرهای قاب خمشی (۷۷ دقیقه)
 • قسمت بیست و یکم: طراحی اولیه سازه و مشاهده خروجی ها و کنترل زلزله تشدید یافته (۴۶ دقیقه)
 • قسمت بیست و دوم: طراحی تیرهای قاب خمشی بصورت دستی و مقایسه با خروجی نرم‌افزار و کنترل ۵۰-۲۵ تیرها (۷۶ دقیقه)
 • قسمت بیست و سوم: کنترل ۵۰ – ۲۵ مربوط به طراحی مهاربند ها (۵۵ دقیقه)
 • قسمت بیست و چهارم: جلسه مهم شامل تفسیر شکل پذیری در سیستم های قاب خمشی ویژه، مهاربندواگرا و همگرا و فلفسه کنترل های مبحث ۱۰ (۸۷ دقیقه)
 • قسمت بیست و پنجم: معرفی کنترل های لازم سیستم مهاربند همگرای  ویژه SCBF و فلسفه وجودی این کنترل ها در مبحث ۱۰ ویرایش ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ و AISC2016 در (۷۰ دقیقه)
 • قسمت بیست و ششم: کنترل های نرم افزاری اعضاء مربوط به سیستم مهاربند همگرای ویژه (۶۵ دقیقه)
 • قسمت بیست و هفتم: کنترل نیمه اتوماتیک محدود شده به ظرفیت تیر  و ستون قاب مهاربندی همگرای ویژه (۵۰ دقیقه)
 • قسمت بیست و هشتم: کنترل دستی و نهایی سیستم مهاربند همگرای ویژه (۸۵ دقیقه)
 • قسمت بیست و نهم و سی ام: جمع بندی سیستم همگرای ویژه و مقایسه نتایج بین کنترل های دستی و نرم افزاری انجام شده (۱۳۰ دقیقه)
 • قسمت سی و یکم: شروع کنترل های لازم سیستم واگرای ویژه EBF  طبق مبحث دهم ویرایش ۹۲ و ۹۹ و AISC2016  در (۶۰ دقیقه)
 • قسمت سی و دوم: کنترل چرخش Rotation لینک تیر پیوند سیستم واگرای ویژه EBF  در (۷۵ دقیقه)
 • قسمت سی و سوم: طرح دستی لینک تیر پیوند و کنترل محدود شده به ظرفیت بصورت دستی (۹۸ دقیقه)
 • قسمت سی و چهارم: کنترل دستی نیروی محوری مورد نیاز ستون های قاب واگرای ویژه EBF ناشی از برش  ایجاد شده در لینک (۷۵ دقیقه)
 • قسمت سی و پنجم: تفسیر قابلیت های نرم افزار در کنترل‌های مربوط به دهانه واگرا EBF و تجزیه و تحلیل نتایج ( ۶۰ دقیقه)
 • قسمت سی و ششم: و پایانی پروژه اول طراحی دستی دستک Flange Stay و طراحی دستی سخت کننده مورد نیاز تیر پیوند (۸۱ دقیقه)

پروژه دو

 • قسمت اول و دوم: مدلسازی پلان جدید پروژه ۱۶ طبقه با سیستم دیوار برشی ویژه محاط بر ستون فولادی (۱۲۰ دقیقه)
 • قسمت سوم: معرفی سقف عرشه فولادی تفسیر کامل جزییات سقف (۵۲ دقیقه)
 • قسمت چهارم: بارگذاری پروژه جدید با کاربری های متفاوت (۲۴ دقیقه)
 • قسمت پنجم: تنظیمات کامل سقف عرشه فولادی در نرم افزار قبل از طراحی سقف (۶۵ دقیقه)
 • قسمت ششم و هفتم: طراحی دستی فول خمشی، مختلط، برشی و فرکاس ارتعاشی سقف عرشه فولادی (۱۳۰ دقیقه)
 • قسمت هشتم: اعمال بارگذاری روی دیوار های حائل و ضرایب سختی و معرفی محور های مختصاتی دیوار ها (۳۱ دقیقه)
 • قسمت نهم: روش بارگذاری دیوار حائل جهت طراحی لرزه ای دینامیکی روی دیوار ها  و معرفی ترکیبات بار دینامیکی (۷۵ دقیقه)
 • قسمت دهم: تخمین ضخامت دیوار و طراحی اولیه (۶۹ دقیقه)
 • قسمت یازدهم:  طراحی نهایی دیوار حائل (میلگردهای طولی و عرض بصورت دستی و نرم افزاری)(۶۶ دقیقه)
 • قسمت دوازدهم: شروع دیوار برشی بتنی در سازه فولادی و تفسیر رفتار لرزه ای و معرفی آیین نامه های مورد نیاز (۶۶ دقیقه)
 • قسمت سیزدهم: طراحی سازه مجهز به دیوار برشی U شکل  بصورت برشی و خمشی (۸۵ دقیقه)
 • قسمت چهاردهم: طراحی نهایی دیوار برشی به روش Section Designer , T&C و طراحی گلمیخ های ستون فولادی (۱۰۰ دقیقه)
۵/۵ (۱ Review)

توضیحات تکمیلی

استاد

مدت زمان (ساعت)

54

حجم فایل GB

9.98

نحوه دریافت

پست پیشتاز

بررسی خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: گروه طراحی مهندس فرید حیدرنژاد
 • فروشنده: farid heydarnejad
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

سوالی دارید؟ پیام دهید