فیلم آموزشی طراحی پیشرفته سازه‌های فولادی

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

محصول حاضر فیلم آموزشی طراحی پیشرفته سازه‌های فولادی می‌باشد. توسط فروشگاه سازه پلاس برای خرید پستی ارائه شده است.

اطلاعات بیشتر و سرفصل‌ها در پایین صفحه قابل مشاهده است.

شناسه : Blue دسته بندی ها: , برچسب:

فیلم دوره طراحی سازه‌های فولادی پیشرفته

دوره طراحی سازه‌ای فولادی پیشرفته یکی از جذاب ترین دوره‌های موجود در زمینه سازه‌های فولادی می‌باشد زیرا با توجه به نیاز کشور و سازه های در حال ساخت و توسعه در ایران از چندین نوع سیستم سازه ای در این پکیج آموزشی استفاده شده است.

سیستم های مهاربندی همگرای ویژه و واگرای ویژه ، سیستم دیوار برشی بتنی در سازه های فولادی و طراحی مقطع نیمه مختلط و همچنین طراحی سقف عرشه فولادی با تمامی کنترل های لازم مانند خیز و ارتعاش و … باعث شده این آموزش نسبت به سایر آموزش ها در این زمینه دارای ویژگی منحصر به فردی باشد

در این پکیج تنها به طراحی و خروجی های تحلیل و طراحی سازه بسنده نشده؛ بلکه وارد دنیای کنترل های آیین نامه ای میشود و در صدد کشف راز پیدایش این کنترل ها برآمده است بطوری که حدود ۲ ساعت از زمان این آموزش صرف یافتن چرایی کنترل زلزله تشدید یافته و یافتن المان های شکل پذیر و تفکیک آن با المان های غیر شکل پذیر ساز های فولادی شده است

بعد از دیدن آموزش و تکمیل آن، شما برای انجام دادن تمام عملیات سازه ای دلیل تخصصی و علمی در دست دارید و میتوانید از پیچیده ترین طرح های فولادی خود دفاع نمایید.

محتوای دوره

 1. معرفی پلان دو پروژه ۱۵ طبقه و ۱۲ طبقه
 2. تفسیر پلان و چیدمان مهاربند های همگرا و واگرا
 3. انتخاب مقاطع و کنترل فشردگی از نوع متوسط و ویژه
 4. تفسیر عملکرد سیستم واگرای ویژه و همگرای ویژه
 5. تشریح مفهوم کمانش پیچشی جانبی در تیرها طبق AISC و مبحث دهم ویرایش ۱۳۹۸
 6. معرفی کنترل جدید آیین نامه تحت عنوان “کنترل زلزله محدود شده به ظرفیت” و اعمال آن در پروژه
 7. تفسیر کنترل زلزله تشدید یافته و کنترل ۲۰-۵۰ در سیستم دوگانه ACI2014  و AISC2016
 8. طراحی و مدلسازی پروژه دوم با دیوار برشی
 9. تشریح کلیه نکات مربوط به این سیستم طبق آیین نامه

پیشنمایش:


ریز سرفصل‌های پکیج پیشرفته فولادی:

پروژه یک

 • قسمت اول: بررسی پلان و محاسبه ضخامت مورد نیاز دال بتنی (۵۲ دقیقه)
 • قسمت دوم: محاسبه بارهای وارده خطی و تکمیل جدول بارگذاری خطی و راه پله (۵۷ دقیقه)
 • قسمت سوم: طراحی شمشیری راه پله و تکمیل جدول بارگذاری سطحی و بارقائم زلزله (۷۰ دقیقه)
 • قسمت چهارم: محاسبه انواع باربرف (۵۴ دقیقه)
 • قسمت پنجم: محاسبه بار باد (۵۱ دقیقه)
 • قسمت ششم: شروع مدلسازی و توضیحاتی برای انتخاب سیستم باربر جانبی (۶۳ دقیقه)
 • قسمت هفتم: معرفی مصالح، کنترل فشردگی لرزه ای و آموزش ساخت مقاطع باکس (۷۵ دقیقه)
 • قسمت هشتم: کنترل فشردگی لرزه ای متوسط و ویژه مقاطع (۵۲ دقیقه)
 • قسمت نهم: معرفی مقاطع سازه متناسب با نیاز پروژه (۵۲ دقیقه)
 • قسمت دهم: بحث تفسیری مربوط به جانمایی مهاربند واگرا و همگرا طبق پلان معماری (۵۸ دقیقه)
 • قسمت یازدهم: طرح دستی سقف کامپوزیت (۵۹ دقیقه)
 • قسمت دوازدهم: مدلسازی کامل پروژه ۱۵ طبقه (۷۷ دقیقه)
 • قسمت سیزدهم: انتخاب طول تیر پیوند و کنترل دستی لینک پیوند جهت دستیابی به شکل پذیری بالاتر (۸۲ دقیقه)
 • قسمت چهاردهم: محاسبات مربوط به ضریب زلزله و… (۷۰ دقیقه)
 • قسمت پانزدهم: معرفی زلزله دینامیکی و نکات مهم مربوط به آن و معرفی ترکیبات سازه فولادی (۶۳ دقیقه)
 • قسمت شانزدهم: تعریف و تکمیل ترکیبات بارگذاری بهمراه تفسیر نیرو های فرضی و خاص رو سازه های فولادی (۷۶ دقیقه)
 • قسمت هفدهم: بارگذاری روی مدل (۷۶ دقیقه)
 • قسمت هجدهم: تکمیل بارگذاری و اصلاحات لازم روی مدل  (۶۳ دقیقه)
 • قسمت نوزدهم: تحلیل سازه و کنترل های دریفت و  پیچش و همپایه سازی (۶۶ دقیقه)
 • قسمت بیستم: تنظیمات طراحی و نکات مهم در خصوص اتکا پیچشی جانبی تیرهای قاب خمشی (۷۷ دقیقه)
 • قسمت بیست و یکم: طراحی اولیه سازه و مشاهده خروجی ها و کنترل زلزله تشدید یافته (۴۶ دقیقه)
 • قسمت بیست و دوم: طراحی تیرهای قاب خمشی بصورت دستی و مقایسه با خروجی نرم‌افزار و کنترل ۵۰-۲۵ تیرها (۷۶ دقیقه)
 • قسمت بیست و سوم: کنترل ۵۰ – ۲۵ مربوط به طراحی مهاربند ها (۵۵ دقیقه)
 • قسمت بیست و چهارم: جلسه مهم شامل تفسیر شکل پذیری در سیستم های قاب خمشی ویژه، مهاربندواگرا و همگرا و فلفسه کنترل های مبحث ۱۰ (۸۷ دقیقه)
 • قسمت بیست و پنجم: معرفی کنترل های لازم سیستم مهاربند همگرای  ویژه SCBF و فلسفه وجودی این کنترل ها در مبحث ۱۰ ویرایش ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ و AISC2016 در (۷۰ دقیقه)
 • قسمت بیست و ششم: کنترل های نرم افزاری اعضاء مربوط به سیستم مهاربند همگرای ویژه (۶۵ دقیقه)
 • قسمت بیست و هفتم: کنترل نیمه اتوماتیک محدود شده به ظرفیت تیر  و ستون قاب مهاربندی همگرای ویژه (۵۰ دقیقه)
 • قسمت بیست و هشتم: کنترل دستی و نهایی سیستم مهاربند همگرای ویژه (۸۵ دقیقه)
 • قسمت بیست و نهم و سی ام: جمع بندی سیستم همگرای ویژه و مقایسه نتایج بین کنترل های دستی و نرم افزاری انجام شده (۱۳۰ دقیقه)
 • قسمت سی و یکم: شروع کنترل های لازم سیستم واگرای ویژه EBF  طبق مبحث دهم ویرایش ۹۲ و ۹۹ و AISC2016  در (۶۰ دقیقه)
 • قسمت سی و دوم: کنترل چرخش Rotation لینک تیر پیوند سیستم واگرای ویژه EBF  در (۷۵ دقیقه)
 • قسمت سی و سوم: طرح دستی لینک تیر پیوند و کنترل محدود شده به ظرفیت بصورت دستی (۹۸ دقیقه)
 • قسمت سی و چهارم: کنترل دستی نیروی محوری مورد نیاز ستون های قاب واگرای ویژه EBF ناشی از برش  ایجاد شده در لینک (۷۵ دقیقه)
 • قسمت سی و پنجم: تفسیر قابلیت های نرم افزار در کنترل‌های مربوط به دهانه واگرا EBF و تجزیه و تحلیل نتایج ( ۶۰ دقیقه)
 • قسمت سی و ششم: و پایانی پروژه اول طراحی دستی دستک Flange Stay و طراحی دستی سخت کننده مورد نیاز تیر پیوند (۸۱ دقیقه)

پروژه دو

 • قسمت اول و دوم: مدلسازی پلان جدید پروژه ۱۶ طبقه با سیستم دیوار برشی ویژه محاط بر ستون فولادی (۱۲۰ دقیقه)
 • قسمت سوم: معرفی سقف عرشه فولادی تفسیر کامل جزییات سقف (۵۲ دقیقه)
 • قسمت چهارم: بارگذاری پروژه جدید با کاربری های متفاوت (۲۴ دقیقه)
 • قسمت پنجم: تنظیمات کامل سقف عرشه فولادی در نرم افزار قبل از طراحی سقف (۶۵ دقیقه)
 • قسمت ششم و هفتم: طراحی دستی فول خمشی، مختلط، برشی و فرکاس ارتعاشی سقف عرشه فولادی (۱۳۰ دقیقه)
 • قسمت هشتم: اعمال بارگذاری روی دیوار های حائل و ضرایب سختی و معرفی محور های مختصاتی دیوار ها (۳۱ دقیقه)
 • قسمت نهم: روش بارگذاری دیوار حائل جهت طراحی لرزه ای دینامیکی روی دیوار ها  و معرفی ترکیبات بار دینامیکی (۷۵ دقیقه)
 • قسمت دهم: تخمین ضخامت دیوار و طراحی اولیه (۶۹ دقیقه)
 • قسمت یازدهم:  طراحی نهایی دیوار حائل (میلگردهای طولی و عرض بصورت دستی و نرم افزاری)(۶۶ دقیقه)
 • قسمت دوازدهم: شروع دیوار برشی بتنی در سازه فولادی و تفسیر رفتار لرزه ای و معرفی آیین نامه های مورد نیاز (۶۶ دقیقه)
 • قسمت سیزدهم: طراحی سازه مجهز به دیوار برشی U شکل  بصورت برشی و خمشی (۸۵ دقیقه)
 • قسمت چهاردهم: طراحی نهایی دیوار برشی به روش Section Designer , T&C و طراحی گلمیخ های ستون فولادی (۱۰۰ دقیقه)
۵/۵ (۱ Review)

اطلاعات بیشتر

استاد

مدت زمان (ساعت)

54

حجم فایل GB

9.98

نحوه دریافت

پست پیشتاز

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “فیلم آموزشی طراحی پیشرفته سازه‌های فولادی” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: گروه طراحی مهندس فرید حیدرنژاد
 • فروشنده: farid heydarnejad
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

فیلم دوره طراحی سازه‌های فولادی پیشرفته

فیلم آموزشی طراحی پیشرفته سازه‌های فولادی

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید