کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم | آدامز

۸۱,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان (-10%)

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم مولف: آر ای آدامز مترجم: علی اکبر عالم زاده است. که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

دسته‌بندی: برچسب:

کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم

پیشگفتار مترجم
این کتاب تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال آدامز است که به فارسی ترجمه و در دو جلد تقدیم میشود. جلد دوم با پیشگفتار مترجم آغاز میشود. سپس فهرست مطالب جلد دوم قرار میگیرد و در ادامه فصلهـا بـهترتیـب آغاز میشوند.
فصل ۹ ،به دنبالهها، سریها، و سریهای توانی میپردازد که مشتمل است بر دنبالهها و همگرایی، سـریهای نامتنـاهی، آزمونهای همگرایی برای سریهای مثبت، همگرایی مطلق و مشروط، سریهای تـوانی، سـریهای تیلـور و مـاکلورن، قـضیه دوجملهای و سری دوجملهای، سری فوریه، تمرینهای دورهای، مسائل مشکل.
در فصل ۱۰ بردارها و هندسه مختصات در فضای سهبعدی و مسائل آنها مطرح میشوند. این فصل مشتمل است بـر هندسه تحلیلی در ابعاد ۳ ،بردارها، ضرب خارجی در فضای سهبعدی، صفحات و خطوط، سطوح درجه دو، کمی جبر خطی، استفاده از میپل برای محاسبات برداری و ماتریسی، تمرینهای دورهای، مسائل مشکل.
فصل ۱۱ به توابع برداری و منحنیها و مسائل آن خواهد پرداخت. این فصل مشتمل است بر توابع برداری یکمتغیره، چند کاربرد مشتقگیری برداری، منحنیها و پارامتریسازیها، انحنا، تاب و کنج فرنه، انحنا و تـاب بـرای پـارامتریسـازیهای کلی، قوانین حرکت سیارهای کپلر، تمرینهای دورهای، مسائل مشکل.
فصل ۱۲ مشتقگیری جزئی و مسائل آنها را مطرح می سازد. این فصل مشتمل اسـت بـر توابـع چنـدمتغیره، حـدود و پیوستگی، مشتقهای جزئی، مشتقهای مراتب بالا، قاعده زنجیرهای، تقریبات خطی، مشتقپذیری، و دیفرانسیلها، گرادیانهـا و مشتقهای جزئی، تابعهای ضمنی، سریهای تیلور و تقریبات، تمرینهای دورهای، مسائل مشکل.
در فصل ۱۳ کاربردهای مشتقات جزئی مطرح میشوند. این فصل مشتمل است بر مقادیر اکستریم، مقـادیر اکـستریم توابع تعریفشده بر قلمروهای تحدیدشده، ضرایب لاگرانژ، روش کمترین مربعات، مسائل پارامتری، روش نیوتن، محاسبات با میپل، تمرینهای دورهای، مسائل مشکل.
فصل ۱۴ به انتگرالگیری چندگانه میپردازد. این فصل مـشتمل اسـت بـر انتگرالهـای مـضاعف، تکـرار انتگرالهـای مضاعف در مختصات دکارتی، انتگرالهای مجـازی و قـضیه مقـدار میـانگین، انتگرالهـای مـضاعف در مختـصات قطبـی، انتگرالهای سهگانه، تغییر متغیر در انتگرالهای سهگانه، کاربردهای انتگرالهای چندگانه، تمرینهای دورهای، مسائل مشکل.
فصل ۱۵ میدانهای برداری را مطرح میسازد. این فصل مشتمل است بر میدانهای برداری و اسـکالر، میـدانهای بقـا، انتگرالهای خط، انتگرالهای خط میدانهای برداری، سطوح و انتگرالهای سطح، سطوح جهتدار و انتگرالهای شار، تمرینهـای دورهای، مسائل مشکل.
فصل ۱۶ حساب برداری و مسائل مربوطه را مطرح میسازد. این فصل مشتمل است بر گرادیان، دیورژانس، و کـرل، چند اتحاد مستلزم Grad ،Div ،Curl ،قضیه گرین در صفحه، قضیه دیورژانس در فضای سهبعدی، قضیه استوکس، چنـد کاربرد فیزیکی حساب برداری، مختصات منحنیالخط متعامد، تمرینهای دورهای، مسائل مشکل. در پایان چهار ضمیمه و مسائل مربوطه میآیند. ضمیمه ۱ راجع به اعداد مختلط، ضمیمه ۲ راجـع بـه توابـع پیوسـته، ضمیمه ۳ راجع به انتگرال ریمان، و ضمیمه ۴ راجع به معادلات دیفرانسیل است.
این کتاب از هر حیث جامع و کامل بوده و برای تمام استادان و دانشجویانی که با ریاضـیات عمـومی سـروکار دارنـد سودمند است.

۰/۵ (۰ Reviews)

اطلاعات بیشتر

مولف

آر ای آدامز

مترجم

علی اکبر عالم زاده

تعداد صفحه

308

قطع

رحلی

شابک

9786009133239

ناشر

نگارنده دانش

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم | آدامز” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم

کتاب تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم | آدامز

۸۱,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان (-10%)

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید