کتاب انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی

۳۱,۵۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی مولف: فرشاد سرایی است. که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

دسته‌بندی: برچسب:

کتاب انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی | سرایی

پیشگفتار
پیشرفتهای چشمگیر در زمینه علم شناخت مواد امروزه دروازههای نوینی را فرا روی بشر گـشوده و مـا را بـا طیـف
گستردهای از مواد و آلیاژهای مختلف آشنا نموده است که هر یک از آنها دارای خواص و قابلیت های منحصر بـهفـرد
بوده و برای بهکارگیری در شاخه ای از صنعت مناسب میباشند. صنایع فرایندی از جمله پالایشگاههـای نفـت و گـاز،
نیروگاههای برق، کارخانجات پتروشیمی و … نیز از این پیشرفت بیبهره نبوده و گستره وسـیعی از مـواد مهندسـی در
ساخت تجهیزات، شیرآلات و سیستمهای لولهکشی این صنایع بهکار گرفته میشود که انتخاب و گزینش آنهـا بـسته
به شرایط فرایندی حاکم از جمله دما، فشار و نوع سیال و همچنین ملاحظات اقتصادی، متفاوت می باشد. لذا با توجـه
به تنوع زیاد شرایط فرایندی و پارامترهای متعدد تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی و هزینههـای سـاخت و بهـرهبـرداری،
امروزه مبحث انتخاب جنس به یکی از مهم ترین بخشهای طراحی و مهندسی پـروژههـای فراینـدی بـدل گـشته و
مهندسین مشاور با استخدام متخصصین ورزیده در این زمینه، یکایک اجزاء پروژه را مورد بررسـی دقیـق قـرار داده و
جنس مناسب را برای آن برمیگزینند. سی ستمهای لولهکشی (Piping (نیز بهعنوان شریانهـای حیـاتی پـروژههـای
فرایندی باید بهدقت مورد توجه قرار گرفته و جنسهای مناسب برای هر بخش از آن انتخاب شـود. در شـرکتهـای
مهندسی مشاور معمولاً این وظیفه بر عهده بخش مهندسی لولهکشی (Piping (قرار گرفته و نتایج آن در قالب یـک
مدرک پر اهمیت مهندسی تحت عنوان (PMS (Specification Material Piping به پـروژه ارائـه مـیشـود، لـذا
آشنایی مهندسین طراح سیستمهای لولهکشی با مبحـث انتخـاب جـنس، انـواع آلیاژهـای مـورد اسـتفاده در صـنعت
لولهکشی و کدها و استانداردهای مورد استناد در این زمینه بسیار حائز اهمیت میباشد.
اینجانب با سابقه فعالیت در زمینـه طراحـی پـروژههـای نفـت، گـاز، پتروشـیمی و نیروگـاهی از سـال ۱۳۷۴
خورشیدی تا کنون، شخصاً در پروژههای معظم و متعددی که عمدتاً تحت لیسانس شرکتهای معتبـر و شـناخته
شده اروپایی در کشور طراحی و اجرا گشته است، با مبحث انتخاب جنس برای سیستم های لولهکشی (Piping (و
تهیه مدرک PMS درگیر بوده و همچنین دورههای آموزشی متعددی را برای کارشناسان شـاغل در شـرکت هـای
مهندسی در این زمینه برگزار نمودهام و از این رهگذر تجربیات مفیدی نصیب اینجانب گـشته اسـت کـ ه همـواره
مترصد فرصتی برای گردآوری، تدوین و انتشار آنهـا بـرای اسـتفاده عمـوم بـوده ام. حـضور در شـرکت مهندسـی
“پتروپالامحور” از سال ۱۳۸۶ خورشیدی بهعنـوان “رئـیس هیئـت مـدیره و مـدیر امـور مهندسـی ” و حمایـت و
پشتیبانی این شرکت از تحقیق و توسعه در زمینههای گوناگون مهندسی، فرصت مورد نیـاز را در اختیـار اینجانـب
قرار داد که ماحصل آن نگارش و انتشار کتاب حاضر میباشد.
در اینجا ضمن تشکر و قدردانی از سایر اعضاء محتـرم هیئـت مـدیر ه شـرکت مهندسـی “پتروپـالامحور”، از
خوانندگان فرهیخته این کتاب استدعا دارم اینجانب را از معلومات ذی ارزش خویش بیبهره نگذاشته و هـر گونـه
نظرات اصلاحی و پیشنهادات سازنده خود را از طریـق آدرس ایمیـل com.gmail@saraei.f بـا بنـده در میـان
گذارند تا در ویرایشهای آتی کتاب مورد توجه واقع شده و موجبات افزایش غنای علمی آن را فراهم آورد.

۰/۵ (۰ Reviews)

توضیحات تکمیلی

مولف

فرشاد سرایی

تعداد صفحه

184

قطع

وزیری

شابک

9786006190495

ناشر

نگارنده دانش

بررسی خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

سوالی دارید؟ پیام دهید