فلوچارت فولاد مبحث دهم ۱۳۹۲ (محاسبات) ارسال پستی

۲۳۰,۰۰۰ تومان۳۳۵,۰۰۰ تومان

فروشنده : ایست عمران

محصول حاضر جزوه چاپی فلوچارت فولاد 1392 (محاسبات) از “پکیج کامل فلوچارت محاسبات عمران” برای افزایش سرعت تست زنی در آزمون محاسبات نظام مهندسی بصورت جداگانه قابل سفارش صرفا بصورت پستی می‌باشد.

این محصول بر اساس مبحث دهم سال روی جلد 1392 است.


پاک کردن
شناسه : flowchart-mohasebat-folad دسته بندی ها: ,

فلوچارت فولاد

فلوچارت آزمون نظام مهندسی محاسبات | فولاد (مبحث دهم ۱۳۹۲)

احساس نیاز به تهیه ی فلوچارتی جامع که دربرگیرنده همه نکات ضروری آیین نامه بوده و برای استفاده در آزمون محاسبات نظام مهندسی ساختمان باشد، در بین داوطلبان آزمون محاسبات، مشهود بود که همین امر باعث شد تا همت گماریم و با مطالعات گسترده در بین مباحث مقررات ملی ساختمان و کتب مرجع و همچنین سوالات متنوع آزمون های محاسبات برگزار شده، این مجموعه را گرد آوریم. دراین فلوچارت روند محاسبات به صورت مرحله ای، همراه با نکات ضروری، عنوان شده است تا داوطلبان محترم از سردرگمی در منابع متعدد موجود، رهایی یافته و در زمان بهینه به پاسخ صحیح دست یابند.

مزایای فلوچارت های آزمون محاسبات:

روند عنوان مطالب در تمامی فلوچارتها یک ساختار کلی را در پیش می گیرد؛ به طوری که در ابتدای هر فصل چشم اندازی کلی  از موضوعات موجود در آن فصل، دسته بندی شده است تا ذهن داوطلب روند محاسبات را تحلیل کند.

موضوعات به صورت مرحله ای و شاخه ای عنوان شده، تا تمامی روند شروط طراحی، اصل طراحی و کنترل های لازم برای موضوع مورد نظر انجام شود. در لابلای هر موضوع نکات با شمایی مشخص در جای خود آورده شده تا از دید داوطلب پنهان نماند.

روان بودن موضوعات و استفاده از اشکال برای معرفی بعضی از پارامترها و مفاهیم و ترسیم جداول کاربردی جهت رسیدن به پاسخ در زمان بهینه تر  و عنوان بندهای آیین نامه در بسیاری از قسمت های فلوچارت، شرط اصلی ما برای تنظیم مطالب بوده تا داوطلب با ذهنی مطمئن و آسوده به حل تست ها بپردازد.

سعی بر آن شده تا بیشتر مطالب آیین نامه ها که مورد سوال در آزمون محاسبات قرار می گیرند، در این فلوچارت ها به طور صحیح جانمایی شده و حتی موضوعات پراکنده در کتب مختلف، در یک بخش جمع شوند.

 افزایش سرعت تست زنی در آزمون محاسبات نظام مهندسی

علاوه بر آن، از یک طرف پراکندگی موضوعات در مباحث مقررات ملی و منابع موجود از موسسات مختلف و از طرفی دیگر اشتباه در پیداکردن سرفصل مربوطه، برای داوطلبان منجر به از دست دادن زمان یا رسیدن به پاسخ اشتباه می شد؛ سعی ما دراین مجموعه بر جمع آوری  تمامی بخش های پراکنده مباحث و منابع در سرفصل های مربوطه بوده است. برای مثال موضوع دیوار یا خمش، برش با شکل پذیری های معمولی، متوسط و زیاد، در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان در چند قسمت آورده شده که خود باعث به اشتباه افتادن داوطلبان عزیز می شد.

دقت در چینش مطالب و استفاده از اشکال برای تفهیم بهتر و روان بودن موضوعات از دغدغه های اصلی ما برای به موفقیت رسیدن استفاده کنندگان از این مجموعه بوده است. موضوعات به صورت مرحله ای و شاخه ای عنوان شده، تا تمامی شروط طراحی، اصل طراحی و کنترل های لازم برای موضوع مورد نظر انجام شود.

استفاده از جداول کاربردی برای بدست آوردن سریع و دقیق بعضی از پارامترها از دیگر مزایای این فلوچارت ها به حساب آمده که باعث ذخیره ی زمان و جلوگیری از به اشتباه افتادن داوطلبان  در جلسه ی آزمون می شود.

روند عنوان مطالب در تمامی فلوچارت ها یک ساختار کلی را در پیش می گیرد؛ به طوری که در ابتدای هر فصل چشم اندازی کلی از موضوعات موجود در آن فصل، دسته بندی شده، تا ذهن داوطلب روند محاسبات را تحلیل کند.


طراحی سازه های فولادی:

   فصل اول : مبانی طراحی سازه های فولادی

 • روش های طراحی حالت های حدی
 • خصوصیات مقاطع فولادی
 • جداول کمانش موضعی
 • پایداری اعضای  فولادی

فصل دوم : اعضای کششی

 • سطح مقطع اعضاء
 • مقاومت کششی در محل اتصال و طول عضو
 • کنترل لاغری، برش قالبی و مقاومت اتکایی
 • طراحی اعضای کششی خاص

   فصل سوم : اعضای فشاری

 • مفاهیم اولیه
 • طراحی اعضای فشاری تک پروفیل
 • طراحی اعضای فشاری مرکب با اتصال سراسری
 • طراحی اعضای فشاری مرکب با بست موازی و مورب
 • طراحی فشاری مقاطع خاص(سپری، نبشی جفت…)

فصل چهارم : اعضای خمشی

 • مفاهیم اولیه
 • طراحی خمشی انواع مقطع  I شکل حول محور قوی
 • طراحی خمشی انواع مقطع I شکل حول محور ضعیف
 • طراحی خمشی مقطع ناودانی حول محور قوی و ضعیف
 • طراحی خمشی مقاطع قوطی شکل و لوله ای شکل
 • طراحی خمشی مقطع نبشی جفت و سپری
 • طراحی خمشی مقطع نبشی تک
 •  طراحی خمشی مقاطع توپر دایره ای و چهارگوش
 • طراحی خمشی اعضای با مقاطع نامتقارن
 • تناسب ابعادی مقاطع خمشی
 • طراحی ورق های تقویتی بال تیرها

   فصل پنجم : برش و پیچش

 • مقاومت برشی تیرها بدون عمل میدان کشش
 • مقاومت برشی تیرها با عمل میدان کشش
 • مقاومت برشی در امتداد عمود بر محور ضعیف
 • مقاومت برشی نبشی تک
 • مقاومت برشی مقاطع لوله ای و قوطی
 • مقاومت برشی اعضاء در مجاورت ناحیه ی اتصال
 • مقاومت پیچشی مقاطع لوله ای و قوطی شکل
 • مقاومت پیچشی سایر مقاطع

  فصل ششم : طراحی اعضا تحت ترکیب نیروها

 • طراحی تیر ستون

   فصل هفتم : اعضای با مقطع مختلط

 • مقاومت محوری اعضای مختلط محاط در بتن
 • کنترل فشردگی اعضای مختلط
 • مقاومت محوری اعضای پر شده با بتن
 • مقاومت خمشی مقاطع مختلط تیرچه فولادی و دال بتنی
 • محدودیت های مقاطع مختلط دال بتنی با ورق
 • مقاومت خمشی اعضای مختلط پر شده با بتن
 • محدودیت های مقاطع مختلط دال بتنی با ورق
 • طراحی برشی و ضوابط برشی مقاطع مختلط
 • مکانیزم انتقال نیرو در مقاطع مختلط

    فصل هشتم : جوش و پیچ

 • مشخصات هندسی انواع جوش
 • مقاومت طراحی جوش
 • طراحی جوش تحت اثر نیروی برشی و لنگر پیچشی
 • طراحی جوش تحت اثر نیروی برشی و لنگر خمشی
 • تعیین بعد جوش اتصال بال به جان
 • مشخصات انواع پیچ و اتصالات آن
 • کنترل مقاومت اتکایی و اصطکاکی در جدار سوراخ پیچ
 • کنترل معیار برش قالبی در اتصال اتکایی و اصطکاکی
 • مقاومت برشی پیچ ها در اتصال اتکایی
 • طراحی اتصال پیچی تحت اثر نیروی برشی و لنگر پیچشی
 • مقاومت کششی پیچ
 • طراحی اتصال پیچی تحت اثر نیروی کششی و نیروی برشی
 • کنترل مقاومت برشی پیچ در اتصالات اصطکاکی
 • اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اصطکاکی
 • ترکیب جوش و پیچ
 • ورق پر کننده

   فصل نهم : اتصالات فولادی

 • تسلیم موضعی بال و جان
 • لهیدگی جان
 • کمانش جانبی جان
 • کمانش فشاری جان
 • برش چشمه اتصال
 • ورق های سخت کننده
 • طراحی کف ستون
 • مقاومت اتکایی سطوح متکی به هم

فصل دهم : طراحی لرزه ای

 • مفاهیم اولیه
 • کمانش موضعی لرزه ای
 • ستون های باربر جانبی
 •  وصله ستون ها
 • وصله تیرها
 • کف ستون لرزه ای
 • قاب های خمشی
 • اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی
 • ورق مضاعف و پیوستگی
 • ضابطه تیر ضعیف-ستون قوی در قاب ویژه
 • مهاربند های همگرا
 • مقاومت طراحی تیرها و ستون ها در قاب مهاربندی شده
 • مهاربند واگرا
 • تیرهای پیوند
 • دوران تیر پیوند
 • اتصالات تیر پیوند به ستون
 • سخت کننده های تیر پیوند
 • اعضای خارج از ناحیه ی پیوند

   فصل یازدهم : اتصالات از پیش تایید شده

 • اتصال مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)
 • اتصال فلنجی (BSEEP-BUEEP)
 • اتصال پیچی با ورق های روسری و زیر سری (BFP)
 • اتصال جوش با ورق های روسری و زیر سری (WFP)
 • اتصال مستقیم تقویت نشده ی جوشی (WUF-W)
۵/۵ (۱ Review)

اطلاعات بیشتر

تهیه کننده

مهندس مصطفی مهدی, مهندس وحید عسگری

تعداد صفحه

149

قطع

A4

کیفیت چاپ

رنگی, سیاه و سفید

نوع چاپ

چاپ رنگی, چاپ سیاه و سفید

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “فلوچارت فولاد مبحث دهم ۱۳۹۲ (محاسبات) ارسال پستی” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: ایست عمران
 • فروشنده: east_computation
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

فلوچارت آزمون محاسبات (فولاد) ارسال پستی

فلوچارت فولاد مبحث دهم 1392 (محاسبات) ارسال پستی

۲۳۰,۰۰۰ تومان۳۳۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید