نرم افزار همیار محاسب

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فروشنده : همیار سازه

موجود

نرم افزار همیار محاسب نرم افزار محاسبات سازه ای بر اساس آیین نامه های روز ایران و امریکا منطبق با مبحث ۶، ۹، ۱۰ مقررات ملی ساختمان و آئین نامه AISC و منطبق با روش حالت حدی مقاومت بصورت دانلودی ارائه شده است. که ابزاری کمکی و کاربردی برای مهندسین محاسب ساختمان می‌باشد.

مشاهده توضیحات بیشتر در پایین صفحه

فعالسازی نرم‌افزار روی قفل سخت‌افزاری (فلش مموری شما) قابل انتقال به کامپیوتر دیگر

دسته بندی ها: ,

نرم افزار همیار محاسب (همیار سازه)

فیلم معرفی:

نرم افزار طراحی کنترل و محاسبات سازه

 • طراحی و محاسبات سازه منطبق با آیین نامه های روز ایران و آمریکا
 • منطبق با روش حالت حدی و براساس مباحث ۶ – ۹ – ۱۰ مقررات ملی ساختمان و آیین نامه AISC
 • قابلیت دریافت خروجی ایتبس جهت نیروهای طراحی مهاربند و بیس پلیت
 • تهیه خروجی و کنترل های محاسباتی دقیق به همراه فرمول ها ، بندها و کنترل های آیین نامه ای و تصاویر مربوط به طراحی
 • امکان چاپ نتایج و همچنین استفاده در دفترچه محاسبات سازه
 • مناسب برای مهندسین مشاور و مهندس محاسب

بارگذاری شامل:

 • بار برف وارد بر سوله و قابها (متقارن و نامتقارن)
 • نیروی باد وارد بر ساختمان
 • نیروی باد وارد بر سوله

سازه‌های بتنی شامل:

 • طراحی تیرچه
 • طراحی کرمیت
 • طراحی سقف کامپوزیت
 • طراحی دال پله
 • محاسبه فشار خاک و طراحی دیوار حایل
 • کنترل فولاد ستون و دیوار بتن آرمه
 • محاسبه طول مهار و وصله میلگرد
 • محاسبه مقطع معادل میلگرد
 • طراحی شمع اصطکاکی
 • کنترل پانچ در فونداسیون

 

سازه های فولادی شامل:

 • اتصال مفصلی نبشی جان
 • اتصال مفصلی ورق جان
 • اتصال مفصلی نبشی نشیمن
 • اتصال مفصلی نشیمن سخت شده
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته جوشی با شکل پذیری متوسط WFP
 • طراحی مهاربند هم محور ضربدری (طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه)
 • طراحی مهاربند هم محور V شکل (طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی )
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای V شکل ویژه
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای قطری ویژه
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند هم محور V شکل ویژه
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه BFP
 • طراحی بیس پلیت

 • بار برف وارد بر سوله ، مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و محاسبه بارها در تمام حالت های آئین نامه برای قابهای سوله ابتدایی و انتهایی جهت اعمال در نرم افزار سپ و ایتبس . گنجاندن تمام کنترل ها و بند های مبحث ۶ با حالت متقارن و نامتقارن .
 • نیروی باد وارد بر ساختمان بر اساس مبحث ششم مقررات ملی برای ساختمانهای بلند .
 • نیروی باد وارد بر سوله ، مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و محاسبه بارها در تمام حالت های آئین نامه برای قابهای سوله ابتدایی و انتهایی و والپستها جهت اعمال در نرم افزار sap , etabs

 • طراحی تیرچه ، مطابق مبحث نهم مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت
 • طراحی کرمیت ، مطابق مبحث نهم مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت و کنترل ارتعاش
 • طراحی سقف کامپوزیت ، مطابق مطابق مبحث ۶ ، ۹ و ۱۰ مقررات ملی . کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز کوتاه مدت و بلند مدت ، کنترل خیز مقطع مرکب ، طراحی قبل و بعد از گیرش بتن ، کنترل اندرکنش برش و خمش در مقطع لانه زنبوری ، گنجاندن تمام مقاطع IPE و لانه زنبوری و مشخصات مصالح مربوطه ، طراحی برش گیرها ، طراحی دال بتنی سقف کامپوزیت ، طراحی اتصالات تیر لانه زنبوری به روش حالت حدی
 • طراحی دال پله ، کنترل خمش ، کنترل برش ، کنترل خیز
 • محاسبه فشار خاک و طراحی دیوار حایل ، محاسبات بار خاک در حالتهای مختلف تعداد طبقات زیرزمین جهت اعمال در نرم افزار ایتبس یا سپ و طراحی دیوارهای حایل بر اساس مبحث نهم
 • کنترل فولاد ستون و دیوار بتن آرمه ، مطابق مبحث نهم ، کنترل فواصل مجاز میلگردها ، کنترل درصد فولاد مجاز در محل وصله و خارج وصله ها ، کنترل در حالت قاب با شکل پذیری متوسط و ویژه ، طراحی خاموت حداقل ویژه .
 • محاسبه طول مهار و وصله میلگرد ، مطابق مبحث نهم به صورت جداگانه در فونداسیون ، ستون ها و دیوارها و تیرها و دالها ، محاسبه طول قلابهای استاندارد در همه شرایط احتمالی
 • محاسبه مقطع معادل میلگرد جهت تغییر سایز و تعداد با معادل سازی .
 • طراحی شمع شمع جهت زیر فونداسیون ، به روش اصطکاکی و چسبندگی جداره به همراه طراحی و کنترل در حالت کشش و فشار و استفاده از سختی معادل در نرم افزار safe
 • کنترل پانچ در فونداسیون مطابق مبحث نهم در حالت ستون کناری و وسطی و کنج به صورت جداگانه و بر اساس کنترل لنگر نامتعادل
 • اتصال مفصلی نبشی جان ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش بلاجت و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل کسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال مفصلی ورق جان ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش بلاجت و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل کسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال مفصلی نبشی نشیمن
 • اتصال مفصلی نشیمن سخت شده ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی و به روش سالمون و راهنمای آئین نامه AISC ، کنترل کسیختگی در تیر و نبشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته جوشی با شکل پذیری متوسط WFP ، طراحی منطبق با روش حالت حدی و مبحث دهم مقررات ملی ، طراحی ورق روسری و زیرسری ، طراحی اتصال جان ، طراحی جوشها ، کنترل تسلیم موضعی جان ستون ، کنترل چروکیدگی موضعی جان ستون ، کنترل کمانش فشاری جان ستون ، کنترل فشردگی مقطع تیر ، طراحی و کنترل ورق پیوستگی

 • طراحی مهاربند هم محور ضربدری با رعایت خط آزاد خمش و یا باند بحرانی و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال و طراحی گاست پلیت به روش پیشرفته نیرو یکنواخت یا UFM با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه .
 • طراحی مهاربند هم محور V شکل با رعایت خط آزاد خمش و یا باند بحرانی و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال و طراحی گاست پلیت به روش پیشرفته نیرو یکنواخت یا UFM با حالت شکل پذیری معمولی .
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای V شکل ویژه
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای قطری ویژه
 • محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند هم محور V شکل ویژه

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه BFP

 • طراحی بیس پلیت مطابق مبحث دهم و آئین نامه AISC
 • طراحی بر اساس ضوابط لرزه ای و کنترل های لازم
 • امکان طراحی انواع بیس پلیت با حالت های متفاوت اجرایی


آپدیت نرم افزار نرم افزار همیار محاسب

تغییرات و آپدیت نرم افزار همیار محاسب به شرح ذیل می باشد .

تاریخ ۹۷/۱۱/۰۱ : (H_M_Ver1)

 1. افزودن طراحی اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط
 2. پاره ای اصلاحات به جهت سهولت قفل نرم افزار

تاریخ ۹۸/۰۱/۲۵ : (H_M_Ver2)

 1. افزودن طراحی مهاربند هم محور ضربدری ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه)
 2. طراحی مهاربند هم محور V شکل ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی )

تاریخ ۹۸/۰۳/۱۴ : (H_M_Ver3)

 1. اصلاحات داخلی نرم افزار و عملکرد قفل سخت افزاری

تاریخ ۹۸/۰۷/۲۱ : (H_M_Ver4)

 1. اصلاحات داخلی نرم افزار
 2. راه اندازی بدون نیاز به نصب ایتبس

تاریخ ۹۸/۰۷/۲۲ : (H_M_Ver5)

 1. اصلاحات بارگذاری اتصال گیردار جوشی پیش تائید شده قاب خمشی متوسط – WFP

تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ : (H_M_Ver6)

 1. تکمیل بارگذاری باد در سوله و تکمیل جداول فشار و مکش داخلی و خارجی

تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ : (H_M_Ver7)

 1. اصلاحات داخلی و الگوریتم برنامه

تاریخ ۹۹/۰۴/۱۳ : (H_M_Ver8)

 1. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای V شکل ویژه
 2. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای قطری ویژه
 3. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند هم محور V شکل ویژه

تاریخ ۹۹/۰۶/۱۲ : (H_M_Ver9)

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله پیچی
 • دریافت خروجی ایتبس جهت استخراج نیروها به منظور کنترل های لازم و توسعه آینده نرم افزار

تاریخ ۹۹/۰۶/۱۶ : (H_M_Ver10)

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه BFP
 • اصلاحات طراحی پیچ در وصله ها

تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ : (H_M_Ver11)

 • طراحی بیس پلیت بر اساس مبحث دهم و ضوابط لرزه ای AISC
 • طراحی در حالت های مختلف قرارگیری ستون
 • طراحی کشش ، فشار ، لنگر خالص و برش
 • طراحی میل مهار ها
 • کنترل و طراحی سخت کننده ها

تاریخ ۹۹/۰۷/۰۶ : (H_M_Ver12)

 • تکمیل تصاویر اتصالات پیچی
 • اصلاحات درون برنامه ای

قفل نرم افزار های همـیـــار ســازه از طریق فلش مموری شما که به دستگاه متصل خواهید نمود، برقرار خواهد شد و باید جهت اجرای برنامه به سیستم متصل باشد و با انتقال فلش مموری روی هر کامپیوتر دیگری برنامه اجرا خواهد شد.

در زمان نصب از فلش مموری استفاده کنید که برای همیشه قابل دسترس باشد و سپس اقدام به قرائت و ارسال کد فعال سازی نمایید.

کد فلش مموری شما در سرور شرکت ذخیره می گردد و  قفل در بستر آنلاین اینترنت اجرا خواهد شد. این سیستم اولین بار توسط این شرکت ابداع شده و باعث امنیت سرویس دهی آینده حتی با گم شدن قفل نرم افزار و کاهش هزینه در تولید نرم افزار به واسطه عدم نیاز به قفل سخت افزاری وارداتی شده است.

نرم افزار در تمام ویندوز ها قابلیت کار دارد و برای عملکرد کامل ویندوز ۶۴bit-10 پیشنهاد می گردد. همچنین باید نرم افزار Microsoft Office ورژن ۲۰۱۹ نصب شده باشد.

 

 

۰/۵ (۰ Reviews)

اطلاعات بیشتر

نسخه فایل

آخرین نسخه

حجم فایل MB

10

نوع دریافت

دانلودی

ناشر

همیار سازه

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “نرم افزار همیار محاسب” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: همیار سازه
 • فروشنده: hamyarsaze
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

سوالی دارید؟ پیام دهید