پکیج ۲ گانه کتاب طراحی سازه | بتنی & پی | ETABS & SAFE

۴۱۵,۰۰۰ تومان۴۶۵,۰۰۰ تومان (-11%)

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر پکیج 2 گانه کتاب طراحی سازه | بتنی & پی | ETABS & SAFE مولفین سلطان آبادی، جعفری است که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

جمع تعداد صفحات 2 جلد: 1322 صفحه

PDF فهرست کتاب طراحی دال و فونداسیون SAFE2016

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های بتنی ETABS2015

پکیج ۲ گانه کتاب طراحی سازه | بتنی، پی | ETABS & SAFE

PDF فهرست کتاب طراحی دال و فونداسیون SAFE2016

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های بتنی ETABS2015


۱- کتاب طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2015 | سلطان آبادی، جعفری

پیشگفتار

حمد و سپاس خدای بیکران که به ما این توفیق را داد تا بتوانیم تدوین ویرایش دوم کتاب حاضر را تقدیم خوانندگان نماییم. محوریت و هدف این کتاب اینگونه است که بهطور همزمان تأکید آن روی نکات نرمافزاری و نکات آییننامهای و محاسبات دستی که از اهمیت بالایی برخوردار است، باشد. در واقع هدف، یک کتاب آموزشی کاملاً کاربردی بوده که مخاطب آن یک کاربر صرفاً آشنا به نرمافزار و غیر آشنا به نکات محاسباتی و آییننامهای و یا یک کاربر صرفاً آشنا به محاسبات دستی بدون قابلیت بکارگیری نکات آییننامهای و کاربردی در طراحی سازههای بتنی نباشد. در واقع در این مجموعه با شیوهای نوین و کاملاً هدفمند، علاوه بر آموزش کامل مطالب مورد نیاز برای طراحی سازههای بتنی، محیط یک کلاس برای خوانندگان تداعی میشود. در این کتاب، آموزش مطالب بهگونهای است که برای دانشجویانی که قصد انجام پروژه نهایی دوران کارشناسی خود را دارند و نیز مهندسینی که قصد طراحی سازههای بتنی را دارند مناسب میباشد. پایه و اساس این اثر برای کلیه مخاطبان با هر سطح علمی (مبتدی، متوسط و پیشرفته) مناسب است.
از آنجا که از سال ۱۳۹۲ ،آییننامههای داخلی تغییرات بسیار زیادی را در خود دیدهاند، مؤلفین تصمیم به ویرایش کتاب بر مبنای جدیدترین آیین نامه های داخلی و بینالمللی گرفتند. با توجه به ضد و نقیضهایی در مورد متحد کردن آیین نامه بتن ایران براساس آخرین ویرایش آییننامه ۳۱۸ ACI ،مؤلفین مطالب کتاب را تماماً براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۹۲ و همچنین آییننامه ۱۴-۳۱۸ ACI تدوین کردهاند تا در صورت ویرایش بعدی آییننامه، خواننده بهراحتی قادر به استفاده از کتاب حاضر براساس آییننامه جدید باشد.
تغییرات این ویرایش بیشتر از ۷۰ درصد مطالب کتاب قبل است. در طی مدتی که ویرایش اول کتاب راهی بازار شد، از سوی اساتید دانشگاههای معتبر، دانشجویان و همچنین مهندسین طراح سراسر کشور نقطهنظرات بسیار سودمندی به ما منتقل شد که مـؤلفین را بـر آن داشت که این نقطهنظرات را اعمال کنند. بر همین اساس تصمیم به ویرایش اساسی کتاب گرفته شد که پیرو آن بـا تغییـرات بـسیار زیادی همراه گردید. از جمله این تغییرات میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱ .ویرایش کل مجموعه کتاب براساس آخرین ویرایش آییننامههای داخلی و خارجی همچون آییننامه ۱۴-۳۱۸ ACI و ۲۰۱۴ CSA
۲ .ارائه توضیحات بیشتر و مفصلتر در بخشهایی که ممکن بوده است برای خواننده گنگ و یا نامفهوم باشد.
۳ .اختصاص یک فصل کامل به نحوه طراحی دستی اعضای بتنی و نحوه تهیه نقشههای اجرایی براساس خروجیهای نرمافزار
۴ .ارائه ضوابط آییننامههای داخلی و خارجی بهصورت همزمان در کل کتاب بهمنظور آشنایی خواننده با تفاوتهای بین آیین نامه ها
۵ .نگارش کل کتاب براساس نرم افزار ۰.۱.ETABS2015 و ۰.۲.ETABS2015
با توجه به درخواست خوانندگان مبنی بر ارائه مطالب نرم افزار SAFE (مسائل مربوط به طراحی پیها و دالهـا) بـهصـورت کتـابی جداگانه و با ارائه جزئیات بیشتر در این ویرایش، تمامی مطالب مربوط به نرمافزار SAFE حذف شده و بهطـور بـسیار مفـصل در کتـاب جداگانهای ارائه خواهد شد.
در این قسمت لازم میدانیم که از کلیه همکارانی که در انجام کارهای نگارشی و ترسیم اشکال در تدوین کتاب، ما را یاری نمودهاند تشکر قلبی خود را اعلام نماییم. از مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش جناب آقای مهندس علی کلانتری که زحمت چاپ و انتـشار کتاب را پذیرفته‌اند تقدیر و تشکر مینماییم. همچنین از سرکار خانم حاتمی بابت زحمات شبانهروزی و صبر و حوصله بسیار زیـادی کـه برای صفحه آرایی کتاب انجام دادهاند تا سعی شود در نهایت کتابی با حداقل غلط و به شکل فعلی ارائـه شـود تـشکر ویـژه مـینمـاییم.
سرانجام، از جناب آقای دکتر داود مستوفی نژاد (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان) نیز که با صبر و متانت بسیار بـالا بـه برخـی از ابهامـات خاتمه دادند و وقت خود را صرف پاسخ به سؤالات کردهاند تقدیر و تشکر قلبی خواهیم داشت. در آخر امیدواریم که ویرایش دوم این کتاب نیز بتواند همچون ویرایش نخست آن مجموعه مناسب و مفیدی را فراراه دانشجویان، مهندسین و متخصصین مهندسی عمران قرار دهد. با توجه به اینکه تلاش و زحمت فراوانی برای ارائه کتاب بینقص و عاری از اشکال شده است ولی همچنان امکان وجود این موارد در کتاب خواهد بود. از کلیه خوانندگان خواهشمندیم که انتقادات و نقطهنظرات خود را به ما منعکس فرمایند. همچنین امیدواریم بتوانیم با فاصله اندکی جلد دوم کتاب را که دارای مفاهیم بسیار اساسی در زمینه طراحی سازه های بتن است، تقدیم شما نماییم.
لازم به تذکر است که در CD همراه کتاب، فایلهای پروژه ها و موارد مورد نیاز آنها و همچنین نرمافزار ۰.۲.ETABS2015 قرار داده شده است. نرمافزار ETABS2015 با یک کرک همراه است؛ اما خاطرنشان میشود که این کرک تا مدت مشخصی قابل استفاده بوده و ممکن است در تاریخ تدوین کتاب به مدت چند ماه پس از آن این کرک قابل استفاده باشد. متأسفانه کرکهای قابل دسترس  برای این نرمافزار پس از چند ماه منقضی شده و از دست ما نیز خارج میشود. بدین منظور لازم است که خواننده گرامی خود برای پیدا کردن کرک مناسب برای نرمافزار اقدام نماید و در صورت برخورد با مشکل کرک، به وبسایت مراجعه کند. بدیهی است ما همچون گذشته پاسخگوی ایمیلهای مربوط به سؤالات فنی در کتاب خواهیم بود.

۲- کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE 2016 | سلطان آبادی، جعفری

پیشگفتار

خداوند متعال را شاکریم که فرصتی دوباره به ما اعطا فرمود تا بتوانیم با تالش و کوشش یک‌ساله به‌صورت تمام‌وقت این کتاب که حاصل تجربه طراحی و مطالعات
گسترده مؤلفین است را ارائه کنیم. در کشور عزیزمان مهندسین سازه برای طراحی سقف‌های بتنی و فنداسیون‌ها ً معموال با چالش‌هایی مواجه هستند که در این کتاب سعی شده است با استناد به مراجع معتبر بین‌المللی تا حدودی نیازهای جامعه مهندسی سازه برطرف شود.
در کشورمان ً تقریبا تمامی پروژه‌های ساختمانی و غیرساختمانی به‌کمک نرم‌افزارهای تحلیلی نظیر مجموعه نرم‌افزارهای شرکت CSI تحلیل و طراحی می‌شوند
که البته قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد این نرم‌افزارها و کاربرپسند بودن، بر محبوبیت آنها افزوده است. به‌عنوان یکی از نرم‌افزارهای زیر‌مجموعه همین شرکت، می‌توان به نرم افزار SAFE اشاره کرد که از آن برای طراحی انواع دال‌های بتنی و انواع فنداسیون‌ها استفاده می‌شود. در این کتاب با بهره‌گیری از نسخه ۲۰۱۶ از این نرم‌افزار، به‌طور مفصل به طراحی انواع دال‌ها و فنداسیون‌ها با منظور کردن ملزومات آیین‌نامه‌ای پرداخته شده است.
طراحی دال‌ها و فنداسیون‌ها در نرم‌افزار SAFE ً معموال با چالش‌های زیادی همراه هستند که در این کتاب سعی شده طبق تجربه و با مطالعه گسترده در مراجع معتبر بین‌المللی تا حدودی به رفع این چالش پرداخته شود که با مطالعه آن بتوان بدون ابهام به طراحی انواع دال‌ها نظیر دال‌های متکی بر تیر، دال‌های تخت با کتیبه و یا بدون کتبیه، دال‌های مجوف و دال‌های مشبک و طراحی انواع فنداسیون‌ها نظیر فنداسیون‌های نواری و گسترده اقدام کرد. برای طراحی نیز عالوه‌بر اینکه به نکات نرم‌افزار و مدل‌سازی پرداخته می‌شود، به مسائل آیین‌نامه‌ای نیز به‌تفصیل پرداخته شده است. بحث اصلی این کتاب بر مبنای آیین‌نامه ۱۴-۳۱۸ ACI تهیه شده است که عالوه‌بر آن به کتاب‌های مرجع بین‌المللی در زمینه طراحی سازه‌های بتنی نیز ارجاع داده شده است که خواننده عالقه‌مند قادر به دنبال کردن مباحث تکمیلی در مراجع نیز باشد. به‌طور خالصه مطالب این کتاب به شرح زیر می‌باشد.
۱ -در فصل اول به‌صورت خالصه مقدمه‌ای از انواع سقف‌ها که امروزه از آنها به‌طور گسترده در ساختمان‌های بتنی و فوالدی استفاده می‌شود، بیان شده است.
۲ -فصل دوم به‌طور مفصل به نحوه طراحی دال‌های بتنی متکی به تیرهای بتنی می‌پردازد که عالوه‌بر بحث‌های مهم مدل‌سازی دال‌ها در نرم‌افزار SAFE2016، به مسائل آیین‌نامه‌ای نیز پرداخته شده است. همچنین در این فصل به‌طور مفصل در مورد نحوه کنترل تغییر شکل در دال‌ها پرداخته شده که به‌دلیل عدم وجود منابع داخلی در این زمینه، می‌تواند به‌عنوان یک مرجع از مطالب آن که منطبق بر آیین‌نامه‌ها و مراجع بین‌المللی می‌باشد، استفاده نمود. همچنین به‌طور مفصل به نحوه انجام آنالیز ترک‌خوردگی توسط نرم‌افزار پرداخته شده و در آخر نیز به روابط مربوط به محاسبه ضریب خزش و جمع‌شدگی مطابق آیین‌نامه ۰۸-۲R.209 ACI و کاربرد آن در نرم‌افزار پرداخته می‌شود.
۳ -فصل سوم به نحوه طراحی دال‌های تخت با کتیبه و بدون کتیبه می‌پردازد که در آن به نحوه اعمال ضوابط نیروی جانبی دیافراگم و اعمال آن به دال‌ها به‌کمک نرم‌افزار SAFE2016 پرداخته شده است. همچنین در این فصل به‌طور مفصل به نحوه طراحی کتبیه‌ها در دال‌های تخت پرداخته شده است.
۴ -در فصل چهارم به‌تفصیل به نحوه طراحی دال‌های مجوف پرداخته شده است. در این فصل با تشریح استفاده از دال‌های مجوف و با ارائه روابط و توصیه‌های فنی به نحوه مدل‌سازی صحیح این دال‌ها و اعمال ضوابط و معیارهای پذیرش آنها طبق مراجع در نرم‌افزار پرداخته شده است. همچنین در این فصل عالوه‌بر اینکه به موضوع کنترل برش دو‌طرفه )منگنه‌ای( و رفع مشکل آن به‌کمک آرماتورهای برشی پرداخته می‌شود، به نحوه اعمال نیروی جانبی دیافراگم و طراحی دال برای این نیرو پرداخته شده است. در همین فصل به‌طور مفصل به نحوه طراحی جمع‌کننده )Collectors )و المان‌های لبه‌ای )Chords )پرداخته شده است که عالوه‌بر ارائه روابط و جزئیات پیشنهاد شده در مراجع، به‌طور کامل به‌همراه مثال به طراحی آنها پرداخته شده است.

۵ -در فصل پنجم به نحوه طراحی دال‌های مشبک معروف به Waffle پرداخته شده است. این سقف‌ها که امروزه استفاده از آنها در کشور گسترش پیدا کرده است،
با نکات مدل‌سازی بسیار مهم و کلیدی همراه است که به‌طور مفصل در این فصل به آنها پرداخته می‌شود. همچنین ضوابط آرماتورگذاری در این دال‌ها در آیین‌نامه‌های معتبر مسکوت بوده که برای همین با مطالعه مقاالت علمی پژوهشی و آیین‌نامه‌های معتبر برخی از کشورها ضوابطی ارائه شده است که بسیار در طراحی این نوع سقف‌ها مهم و کلیدی خواهند بود. همچنین جزئیات اجرایی آرماتورگذاری و قالب‌بندی این نوع سقف‌ها نیز در انتهای همین فصل ارائه شده است.

۶ -در فصل ششم به نحوه طراحی پی‌های نواری )مشبک( به‌طور مفصل پرداخته خواهد شد. برای پی‌های‌ نواری بر خالف باور برخی از مهندسین محاسب، با نکات
مدل‌سازی بسیار مهمی مواجه خواهیم بود که در این فصل به‌تفصیل به آنها اشاره شده است. همچنین ضوابط آرماتورگذاری در پی‌های نواری با ابهامات زیادی
همراه است که سعی شده است مهم‌ترین و بهترین آنها را انتخاب و در طراحی از آنها استفاده شود. این فصل عالوه‌بر نکات نرم‌افزاری، با نکات آیین‌نامه‌ای
ً خصوصا در بحث ترکیب بارهای طراحی همراه است که به‌طور مفصل در مورد آنها بحث شده است.
۷ -در فصل هفتم به نحوه طراحی شالوده‌های گسترده که با نکات مهم و کلیدی همراه هستند، پرداخته شده است. در این فصل به نحوه طراحی فنداسیون‌ها با نرم‌افزار SAFE2016 با آنالیز دینامیکی پرداخته شده است که ً معموال برای برخی از مهندسین محاسب با ابهاماتی همراه می‌باشد، که با استدالل‌های قوی به این ابهامات پرداخته شده است. در این فصل به‌طور کامل به نحوه مدل‌سازی شمع‌ها در فنداسیون‌ها و انواع روش‌های مدل‌سازی آنها نیز پرداخته شده است
که یکی از خصوصیات بارز این فصل به شمار می آید. همچنین در سازه‌های بتنی که با دیوار برشی همراه هستند ً معموال ابهامات زیادی برای مهندسین جهت مدل‌سازی دیوارها وجود دارد که در این فصل با دالیل مناسب به صحیح‌ترین روش مدل‌سازی دیوارهای برشی در مدل فنداسیون پرداخته شده است که در ذیل آن، نکات قابل توجهی وجود دارد.
۸ -در فصل هشتم که آخرین فصل این کتاب نیز می‌باشد، به طراحی یک پی نواری که مربوط به سازه فوالدی است پرداخته شده است. پی‌های مربوط به سازه‌های
فوالدی با نکات آیین‌نامه‌ای خاص نظیر طراحی فنداسیون‌ها برای ترکیب بارهای تشدیدیافتههمراههستندکهدر این فصل به‌طور مفصل بهآن پرداخته شده است.
امید است مطالب ارائه شده در فصول مختلف این کتاب، بتواند با راه حل‌ها و روش‌های ارائه شده، ابهامات و چالش‌های پیش روی مهندسین محاسب و حتی دانشجویان مهندسی عمران را بر طرف نماید.
در این قسمت فرصت را مغتنم می‌شماریم و از کلیه همکارانی که در کارهای نگارشی و ترسیم اشکال کتاب، ما را یاری نموده‌اند، سپاس بیکران خودمان را اعالم نماییم. همچنین الزم است از مدیریت محترم انتشارات نگارنده دانش؛ جناب آقای مهندس علی کالنتری که زحمت چاپ و انتشار کتاب را پذیرفته‌اند نیز تقدیر و
تشکر خودمان را اعالم کنیم. از کلیه اساتید محترم، مهندسین طراح و دانشجویان مهندسی عمران نیز که با نقطه‌نظرات خود، ما را در طی این چند سال یاری کرده‌اند
بینهایت سپاسگزاریم؛ که بی‌شک بدون دلگرمی آنها تدوین همچین کتابی که تالش شبانه‌روزی یک‌ساله مؤلفین را به دنبال داشته است، برای ما میسر نبوده است.
و در آخر امیدواریم که این کتاب بتواند مجموعه مناسب و مفیدی را فرا راه دانشجویان، مهندسین و متخصصین مهندسی عمران قرار دهد. علی‌رغم اینکه تالش و زحمت فراوانی جهت ارائه کتابی کم‌نقص و با کمترین اشکال شده است ولی همچنان امکان وجود برخی اشکاالت در کتاب خواهد بود. از کلیه کسانی که این کتابرا مورد مطالعه قرار می‌دهند


PDF فهرست کتاب طراحی دال و فونداسیون SAFE2016

PDF فهرست کتاب طراحی سازه‌های بتنی ETABS2015

۵/۵ (۱ Review)

اطلاعات بیشتر

مولفان

رضا سلطان آبادی، احمدرضا جعفری

تعداد صفحه

بتن 768، سیف 554

قطع

خشتی

شابک

9786006190723، 9786008876533

ناشر

نگارنده دانش

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “پکیج ۲ گانه کتاب طراحی سازه | بتنی & پی | ETABS & SAFE” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

پکیج 2 گانه کتاب طراحی سازه بتنی & پی ETABS & SAFE

پکیج 2 گانه کتاب طراحی سازه | بتنی & پی | ETABS & SAFE

۴۱۵,۰۰۰ تومان۴۶۵,۰۰۰ تومان (-11%)

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید