کتاب کامل ترین مرجع کاربردی TIA PORTAL

۱۶۲,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان (-10%)

فروشنده : نگارنده دانش

موجود

محصول حاضر کتاب کامل ترین مرجع کاربردی TIA PORTAL مولفان: محمدرضا ماهر، امیر بحرینی است. که توسط انتشارت نگارنده دانش منتشر شده و توسط مارکت پِلیس سازه پلاس برای فروش پستی ارائه شده است.

PDF فهرست کتاب

PDF پیشگفتار کتاب

دسته‌بندی: برچسب:

معمولا با هم خریده می شوند

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی TIA PORTAL | ماهر، بحرینی

در عرصه اتوماسیون صنعتی وقتی با چالش رشد سریع تکنولوژی مواجه می روز هجز بای شویم چاره رسانی دانش خود نخواهیم
داشت. زمان زیادی از بومیسازی دانش اتوماسیون در کشور نمی هب .گذرد تدریج کارشناسان خبره و مسلط به سیستمهای
کنترل در صنایع داخلی پرورش پیدا کرده و رشد یافتهاند. یکی از زمینههای وسیع کاری در اتوماسیون داخلی های سیستم ،
کنترل زیمنس هستند که افراد متخصص در زمینه PLC های ۳۰۰-S7 و ۴۰۰-S7 در گوشه و کنار بهوفور دیده میشوند،
ولی با ارائه سیستمهای کنترل ۱۲۰۰-S7 و ۱۵۰۰-S7 و نرمافزار Portal TIA افق جدیدی پیش روی عالقمندان به اتوماسیون
صنعتی گشوده شده است و ضرورت یادگیری آنها کامال احساس میشود. این سیستمها در صنایع مختلف داخلی بهتدریج در
حال نصب هستند.
همهبرای چه مفاهیم کلیاگر PLC های قدیمی و جدید یکسان است ولی تفاوت عمدهای در محیط نرمافزار و ویژگیهای
PLCهای جدید حاصل شده که کاربر باید با صرف زمان و تجربه اندوزی بر آنها نیز مسلط شود. کار وقتی مشکل میشود که در
فرآیندی هم PLCهای قدیمی ۳۰۰ و ۴۰۰ و هم PLCهای جدید ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ در کنار هم استفاده شوند. از آنجا که TIA
Portal مدلهای قدیمی را ساپورت نمیکند کاربر مجبور است هر دو نرمافزار را در کنار هم نصب و با هر دو کار کند.
خوشبختانه همکاران گرامی قبالً کار شدههدست ب اند و کتاب های نسبتاً خوبی را در زمینه کار با این سیستمهای جدید
تدوین کردهاند ولی هنوز جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد.
کتاب حاضر جلد اول از مجم عه آموزشیو Portal TIA است. هر چقدر هم مطالب مربوط به این نرمافزار و سختافزارهای جدید فشردهسازی و خالصه شود همچنان پیشبینی میشود که حداقل سه جلد کتاب برای آموزش آن مورد نیاز خواهد بود. برای درک میزان مطالب کافیست اشاره شود که فقط یکی از منوالهای زیمنس برای کار با Portal TIA حدود ۱۶۰۰۰
صفحه مطلب دارد!
الزم است اشاره کنم که ای اختالف سلیقه بین نظر اینجانب و برخی از همکاران در تالیف کتابهایی از این دست وجود دارد.
برخی از دوستان با اشاره مختصری به افزارسخت بیشتر بحث خود را صرف آموزش افزار مینرم کنند ولی من شخصاً اعتقاد دارم
در کار با PLC اشراف بر نکات سختافزاری مهمتر از تسلط بر نرمافزار است. وقتی برنامه PLC نوشته و تست شد معموالً سال ها بدون تغییر و بدون نیاز به اصالح کار میکند درحالیکه سختافزار بهطور مداوم در معرض آسیب و فالتهایی است که بیشتر مربوط به خارج از حوزه نرمافزار است و به ماژولها و کابلکشی و سنسورها و عملگرها مربوط میشود. بنابراین در این کتاب فصلهای اولیه را به شناخت نکات سختافزاری اختصاص داده و پس از آن وارد بحث نرمافزار شدهایم. مطالب بهگونهای تدوین شده که اگر خواننده قبالً با PLC کار نکرده باشد و با STEP7 قدیمی نیز آشنا نباشد بهراحتی بتواند مطالب را دنبال و درک کند
بنابراین این کتاب حتی برای افراد مبتدی در زمینه PLC نیز قابل استفاده خواهد بود.
اینجانب اختالف سلیقه دیگری نیز با کتاب مؤلفین های خارجی و سرفصل که برای های آموزشی Portal TIA نگارش شده دارم. شاید خوانندگان نام آقای Berger Hans ،مؤلف نامی کتابهای زیمنس را شنیده باشند که کتابهای زیادی از ایشان به چاپ رسیده است. ایشان برای Portal TIA چند کتاب منتشر کردهاند که یکی از آنها را نیز بهعنوان هدیه برای اینجانب فرستاده بودند. کتابهای ایشان بر اساس نوع PLC تقسیمبندی شده است، یعنی برای Portal TIA در ۳۰۰-S7

یک کتاب، برای Portal TIA در ۱۲۰۰-S7 کتاب دیگر و همینطور برای Potal TIA در ۱۵۰۰-S7 کتاب مجزایی دارند که در هر کتاب تمام نکات سختافزاری و برنامهنویسی را تشریح کردهاند و آموزشهای زیمنس نیز تقریباً از همین الگو پیروی میکند. ولی وقتی این کتابها را کنار هم قرار میدهیم میبینیم که بهجز بحث سختافزار بسیاری از مطالب دیگر در آنها مشترک است. بهویژه در بحث مفاهیم برنامهنویسی و دستورات برنامهنویسی فصل مشترک آنها زیاد است. سلیقه اینجانب بر این است که فصل مشترکها تکرار نشود و یک بار برای تمام PLCها بیان شود. بهعنوان مثال دستورات برنامهنویسی به زبان STL/FBD/LAD تا حد زیادی برای همه انواع PLCها یکسان است پس چه لزومی دارد که آنها را هر بار برای هر PLC تکرا کنیم.
با این نگرش خاص در این کتاب پس از بحثهای کلی اولیه به تشریح هایافزارسخت ۳۰۰-S7,1200-S7, 1500-S7
۴۰۰-S7 , و نکات پیکربندی آنها با Portal TIA پرداختهایم، سپس مفاهیم برنامهنویسی و دستورات مقدماتی برنامه نویسی
را بیان کردهایم که برای همه انواع PLCها کاربرد دارد و اگر تفاوت جزیی در جایی وجود داشت نیز ذکر کردهایم. از آنجا که Portal TIA همه امکانات کنترل و مانیتورینگ را در خود دارد، همزمان با برنامهنویسی به تنظیمات مانیتورینگ نیز پرداخته شده و HMIهای ساده به برنامه لینک شدهاند. این روال برای جلدهای بعدی کتاب نیز ادامه خواهد یافت تا خواننده بهطور همزمان بر سیستم کنترل و مانیتورینگ تسلط پیدا کند.
تالیف این مجموعه کتاب با توجه به گرفتاریهای شغلی اینجانب بهتنهایی مقدور نبود و کار هب طور مشترک با همکاری دوست گرامیام آقای مهندس امیر بحرینی که در جلد انجام گرفت های بعدی نیز از همکاری ایشان استفاده خواهم کرد. شایان ذکر است آقای بحرینی مدیریت مؤسسه رعدیران را نیز برعهده دارند. در این موسسه که اینجانب نیز در آنجا تدریس میکنم یکی از کاملترین امکانات آموزشی سیستمهای اتوماسیون گردآوری شده است.
افزارنرم همراه کتاب افزارنرم اصلی زیمنس است که توسط دوست و همکار عزیزمان آقای مهندس منوچهر مؤمنی در اختیار اینجانب قرار گرفته است. برای ایشان آرزوی سالمتی و موفقیت روز افزون دارم. زادر پایان جناب مهندس کالنتری مدیر محترم نشر نگارنده دانش انتشارکه پیگیر این کتاب بودند و طبق معمول سعی دارند که کتابهایشان را هم از نظر محتوا و هم از نظر ظاهر به بهترین شکل به چاپ برسانند تشکر ویژه دارم.

۰/۵ (۰ Reviews)

اطلاعات بیشتر

مولفان

محمدرضا ماهر، امیر بحرینی

تعداد صفحه

840

قطع

وزیری

شابک

9786008876540

ناشر

نگارنده دانش

اولین نفری باشید که دیدگاهی را برای “کتاب کامل ترین مرجع کاربردی TIA PORTAL” ارسال می کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: نگارنده دانش
  • فروشنده: negarandedanesh
  • آدرس:
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

منو اصلی

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی TIA PORTAL

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی TIA PORTAL

۱۶۲,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان (-10%)

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ پیام دهید