توجه: برای فعالسازی فیلم آموزشی مهندس انسانیت، پر کردن فرم زیر بعد از خرید الزامی است.

(در دوره های قبل برخی اساتید از کارنامه های هنرجویان ما استفاده کردند) در صورتی که تمایل ندارید به هر دلیلی از کارنامه شما استفاده شود هزینه ۲ برابر خواهد شد.
در صورت درخواست، عکس شما و کد ملی داخل کارنامه حذف خواهد شد.

 • نام:
 • نام خانوادگی:
 • کد ملی:
 • شماره شناسنامه:
 • شماره تلفن:
 • مدرک تحصیلی:
 • شغل:
 • نام چند مدرس که در این حیطه می‌شناسید؟
 • دلایل انتخاب گروه ما؟
 • دوره یا محصول مورد نظر؟
 • استان:
 • آدرس کامل:
 • کد پستی:
 • نحوه آشنایی با ما: سایت سازه پلاس
 • مبلغ واریزی:

🔴 حق استفاده از کارنامه قبولی شما فقط برای گروه ما خواهد بود نه هیچ مدرس دیگری…
و گروه ما مجاز می باشد از کد ملی و مشخصات شما جهت دریافت کارنامه در سایت استفاده نماید.

بعد از خرید فرم توسط پشتیبانی برای شما ارسال خواهد شد.

منو اصلی